BLAENDDALEN.
DEWISIADAU.
GRŴP.
ORIEL.
SIOPAU / CAFFIS.
CEFNOGAETH.
MASNACH DEG.
BRANDIAU MOESEGOL.
CYSYLLTIADAU.
Oriel Lluniau
Cysylltwch â ni
Cynhadledd a fynychwyd gan fwy na 100 o ddisgyblion o ysgolion Gogledd Ceredigion – enillwyr yn y gystadleuaeth bosteri
Noson Zimbabwe a noddwyd gan Gyngor Cymuned Aberystwyth, gyda Martha a David
Trosglwyddo baner Fasnach Deg Cymru wrth Neuadd y Sir, Aberaeron
Ymweliad gan Bernard Ranaweera, cynhyrchwr te a Llywydd SOFA, Sri Lanka
Stondin fananas
didal fel rhan o ymgais record Sefydliad Masnach Deg
Ymweliad darganfod ffeithiau gan ddisgyblion Lycée Tristan Corbière, Morlaix
Blasu coffi Masnach Deg gyda Chwmni Coffi Dwyfor, yng Nghanolfan y Celfyddydau
Ymweliad gan Juan Avila, cynhyrchwr cnau cashiw a Thrysorydd Aprainores, El Salvador
Ail ymweliad gan ddisgyblion Lycée Tristan Corbière, Morlaix
Y lluniau i gyd gan Fasnach Deg Aberystwyth
Detholiad o luniau a dynnwyd mewn amryw ddigwyddiad yn Aberystwyth, 2008 – 2010
Am ddelwedd fwy, cliciwch ar yr llun ewin bawd.
2009
2010
2008

AF

AF