Cysylltiadau â grwpiau a chyrff Masnach Deg
Ceir grwpiau Masnach Deg eraill yng Ngorllewin Cymru:


Mae manylion cyswllt ar gyfer  grwpiau Masnach Deg yng ngweddill Cymru i’w cael oddi wrth y  Fforwm Masnach Deg Cymru  a’r Fairtrade Foundation.

Mae’r canlynol yn darparu gwybodaeth arall am Fasnach Deg:
Sefydlwyd y Fairtrade Labelling Organisation International (FLO/Fairtrade International) ym 1997 ac erbyn hyn mae’n cydlynu gwaith mentrau Masnach Deg mewn 18 o wledydd yn Ewrop a Gogledd America, ac hefyd Awstralia, Seland Newydd a Siapan.

Mae aelodaeth Bwrdd FLO yn cynnwys pedwar cynhyrchwr o’r Trydydd Byd, dau bartner masnachol a chwe chynrychiolydd o fentrau cenedlaethol megis y Fairtrade Foundation.

Mae FLO hefyd yn cofrestru grwpiau cynhyrchwyr, allforwyr a mewnforwyr tystiedig. Mae FLO Cert Ltd, cwni a sefydlwyd gan FLO, yn gosod safonau, yn sicrhau archwiliadau rheolaidd ar y cynhyrchwyr a’r partneriaid masnachol, ac hefyd yn sicrhau bod y cynhyrchwyr yn derbyn y taliadau a gwarentir iddynt.
 
Cysylltwch â ni
Sefydlwyd y Fairtrade Foundation ym 1992 gan gonsortiwm o gyrff cenedlaethol ym maes datblygiad, er mwyn hybu Masnach Deg. Mae’n rhoi awdurdod i ddefnyddio’r label Masnach Deg ar gynnyrch sydd ar gael i’r fasnach fanwerthu a’r fasnach arlwyo yn y D.U.; mae hyn yn rhoi gwaranti bod y cynnyrch wedi’i fasnachu’n deg yn ôl safonau rhyngwladol.
BLAENDDALEN.
DEWISIADAU.
GRŴP.
ORIEL.
SIOPAU / CAFFIS.
CEFNOGAETH.
MASNACH DEG.
BRANDIAU MOESEGOL.
CYSYLLTIADAU.
Newidiwch heddiw
Dewiswch Fasnach Deg
FAIRTRADE FORTNIGHT PARADE '06
AF
IFAT GLOBAL BANNER VISITS ABER '07
AF