Os ydyw’ch grŵp, corff, neu fusnes yn barod yn hybu a defnyddio cynnyrch Masnach Deg, ac yn dymuno cael ei gynnwys yng nghyhoeddiad nesaf y wefan hon; neu os yr ydych eisiau rhagor o wybodaeth am Fasnach Deg -
Cefnogaeth leol i Fasnach Deg
CAPEL AC EGLWYSI MASNACH DEG

Bethel, Stryd y Popty
Byddin yr Iachawdwriaeth, Ffordd Alecsandra
Capel y Morfa, Stryd Portland
Eglwys y Drindod, Trinity Place
Y Crynwyr, Penparcau
Eglwys Dewi Sant, Stryd y Baddon
Eglwys Mihangel, Maes Mihangel
Canolfan Fethodistaidd St Paul, Morfa Mawr
Yglwys y Santes Fair, Stryd William
Seion, Stryd y Popty
Arad Goch,
Bwytai PCA,
Cyngor Tref Aberystwyth,
Canolfan Morlan,
Canolfan Padarn,
Ceredigion Crossroads,
Coleg Ceredigion,
CRAFT,
Gwesty’r Belle Vue Royal,
Gwesty’r Cymru,
Gwesty’r Marine,
Gwesty’r Richmond,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Merched y Wawr,
Mudiad Meithrin,
Plas Lluest,
Prifysgol Aberystwyth,
Prifysgol Y Trydydd Oedran,
Sefydliad y Merched,
Tearfund Cymru,
VSO Cymru.
Mae Masnach Deg - Aberystwyth - Fairtrade yn annog pob corff a busnes, mawr neu fach, i gefnogi Masnach Deg gan ymrwymo i ddefnyddio cynnyrch a fasnechir yn deg a, lle bo modd, i gymryd rhan mewn digwyddiadau i hyrwyddo Masnach Deg.
Mae eglwysi, ysgolion, prifysgolion a wmannau gwaith yn gallu cael gwybodaeth am gefnogi Masnach Deg oddi wrth y Fairtrade Foundation a chyrff eraill.
SIOE FFASIYNAU '07
AF
BLAENDDALEN.
DEWISIADAU.
GRŴP.
ORIEL.
SIOPAU / CAFFIS.
CEFNOGAETH.
MASNACH DEG.
BRANDIAU MOESEGOL.
CYSYLLTIADAU.
STALL AT ROCK CONCERT '05
AF
CYRFF A BUSNESAU SY’N CEFNOGI MASNACH DEG:
MAE YSGOLION CYNRADD LLEOL yn ymateb i’r her o Fasnach Deg ac yn gweithio tuag at statws Masnach Deg - gweler ysgolion Masnach Deg am wybodaeth fanwl.