Siopau / caffis
DETHOLIAD O GYNNYRCH MASNACH DEG
®
Cliciwch ar yr enw  i  ddangos  y lleoliad ar fap (marciwr)
BLAENDDALEN.
DEWISIADAU.
GRŴP.
ORIEL.
SIOPAU / CAFFIS.
CEFNOGAETH.
MASNACH DEG.
BRANDIAU MOESEGOL.
CYSYLLTIADAU.
Cysylltwch â ni
Ar hyn o bryd mae mwy na 4500 o gynhyrchion manwerthu ac arlwyo ar gael yn y DU. Mae’r rhain yn cynnwys beth mae llawer o bobl yn eu yfed (te, coffi, siocled poeth, suddau ffrwythau a gwin) a’r hyn y maent yn eu bwyta (siocledi, byrbrydiau, cacennau, cnau, ffrwythau ffres a sychedig, reis, quinoa, olew olewydd, siwgr, cynhyrchion taenu a pherlysiau) yn ogystal â blodau, peli chwaraeon, cynhyrchion harddwch, rhai dillad cotwm ac eitemau a wnaethpwyd o aur, arian neu blatinum.  Wrth siopa yn Aberystwyth cadwch lygad ar agor am gynhyrchion ag arnynt y Nod Masnach Deg.
SIOPAU
Bydd y  cownter byrbrydiau mewn y rhan fwyaf o siopau yn cynnig dewis o eitemau gan gynnwys siocled Masnach Deg megis barrau Dairy Milk a Kitkat, Maltesers ac yn y blaen. Mae rhai siopau yn cadw cynhyrchion Masnach Dg eraill hefyd – mae’r dewis yn amrywio o siop i siop. Mae’r ystodau ehangach i’w cael yn y CO-OP yn y dref, TREEHOUSE, MAETH y MEYSEDD, OXFAM a SIOP UNDEB Y MYFYRWYR ar Gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth.
Mae’r dewis o gynhyrchion Masnach Deg yn Lidl, Morrison’s, Tesco, Nisa, Co-op Penparcau a’r amryw siopau Spar yn fwy cyfyngedig.

Mae cynhyrchion eraill y’u masnechir yn deg, rhai ohonyn nhw heb y Nod Masnach Deg, ar gael yn Aberystwyth; mae’r rhain yn cynnwys lliain gwelyau a dillad babanod yn TREEHOUSE TLC a rhai dillad megis Nomads yn POLLYS.
CAFFIS
Fel canolfan bwysig i dwristiaeth mae dewis eang o caffis bach yn Aberystwyth. Mae’r mwyafrif ohonynt  yn defnyddio un neu ddau o gynhyrchion Masnach Deg.

Fe gewch y dewis gorau o ddiodydd a byrbrydau Masnach Deg yn TREEHOUSE a CARIAD ESPRESSO yn y dref, a TAMED DA, UNDEB Y MYFYRWYR a CHANOLFAN Y CELFYDDYDAU ar Gampws Penglais.