Gwybodaeth am Grŵp Fasnach Deg Aberystwyth
Cysylltwch â ni
BLAENDDALEN.
DEWISIADAU.
GRŴP.
ORIEL.
SIOPAU / CAFFIS.
CEFNOGAETH.
MASNACH DEG.
BRANDIAU MOESEGOL.
CYSYLLTIADAU.
TREE PLANTING IN MARCH '06
AF
FAIRTRADE TOWN CERTIFICATE '05
CN

DIGWYDDIADAU PYTHEFNOS MASNACH DEG YN ABERYSTWYTH
WEDI’I DREFNU GAN GRŴP Y DRE

 

Ddydd Sul Chwefror 22ain, 3.30 pm ym mhlasdy hanesyddol Nanteos: Te Masnach Deg – tocynnau £11 oddi wrth Arnold Smith (07855779148)

 

Ddydd Sadwrn Mawrth 7fed, o 11 am tu allan i Siop y Pethe:   Bachu Banana

WEDI’U TREFNU GAN GRWPIAU ERALL GYDA CHYDWEITHREDIAD Y GRŴP  

 

Ddydd Gwener Mawrth 6ed, 7pm yn Ystafell A12, Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth:  Ffilm, wedi’i dilyn gan sesiwn Cwestiwn ac Ateb gydag Alan, cynhyrchwr siwgr Masnach Deg o Malawi. Agored i’r cyhoedd

 

Seiliwyd Grŵp Masnach Deg Aberystwyth yn 2004 er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth Masnach Deg a chefnogaeth iddi yn y dref. Ers peth amser nawr bu’n  cwrdd fel grŵp craidd o 4 i 6 aelod. Yn y cyfarfod blynyddol yn 2015 methwyd â phenodi’r pwyllgor yr oedd ei angen ar gyfer 2015/16.  Gyda thristwch mawr, felly, pasiwyd cynnig yng nghyfarfod olaf y Grŵp ym mis Tachwedd i ddiddymu’r Grŵp. Bydd cyn-aelodau’r grŵp yn parhau i  weithredu’n anffurfiol i hybu Masnach Deg yn y dref trwy weithgareddau yn ystod Pythefnos Fasnach Deg.

 

Yn unol ag ymrwymiad a wnaethpwyd yn 2003 gan Gyngor y Dref i gefnogi a hybu Masnach Deg, cytunodd Cyngor cyfredol y Dref i ymgymryd â’r gorchwylion cysylltiedig ag adnewyddu statws Masnach Deg y Dref. O hyn ymlaen arall-gyfeirir unrhyw ymholiadau i’r Safle We hwn i Gyngor y Dref.